VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

 

Wordt laatste Congoboot binnenkort verschroot ?

 

 

En wat doet Antwerpen ???

bijgewerkt: 14.04.2013

 

 

 


Antwerpen-Rostock
Het blijkt dat de stad Antwerpen sinds 1963
met Rostock verbroederd is...

Nadat Rostock op 23 januari besliste dat de erfgoedstatus van de "Georg Büchner", de huidige naam van de Charlesville, niet opgeheven wordt, ligt een bal in het kamp van Vlaanderen en de stad Antwerpen. Rostock wil het schip eigenlijk niet zelf in stand houden, maar - en dat werd ons intussen bevestigd - wil het maar al te graag aan iemand overdragen.
In januari werd in de pers aangekondigd dat het schip in 2012 gratis aan de Stad Antwerpen aangeboden werd -
doch dit bleek achteraf niet zo te zijn.
Dit leverde een aantal scherpe aanvallen op het Antwerpse stadsbestuur op, wat aldaar niet door iedereen in dank afgenomen werd - temeer daar de bewering dat de stad nooit had willen ingaan op een 'gratis' aanbod vanuit Rostock niet op realiteit berustte. Een deel van de weerstand vanuit de stad, zo werd ons vermeld, bleek op dit misverstand te berusten.
Zo stelde
Burgemeester Bart De Wever op 2 februari in de Gazet van Antwerpen over de Congoboot Charlesville: "Als u weet dat de Doelse kogge al voor 27 miljoen in de begroting staat, dan hoef ik u niet te vertellen dat de Charlesville nog veel meer zou kosten. Waarom denkt u dat Duitsland dat schip kwijt wil voor een symbolische euro? Als historicus vind ik het jammer, maar hier hebben wij helaas geen geld voor." Een bewering die door tegenstanders achteraf ijverig geciteerd werd.

VVIA verklaarde zich bereid om bij de Antwerpse schepenen de nodige stappen te zetten en te pogen de situatie te ontmijnen. daarom zonden wij op 12 april een brief aan het schepencollege, waarin we om een onderhoud en overleg verzochten.

 

Op deze pagina zullen wij verder aangeven hoe de toestand in Antwerpen is, hoe het stadsbestuur en de havenbelangen op deze uitdaging willen en kunnen inspelen.

 

 

Steun VVIA
WORD LID

  

 

 

 

 

 

 

 

 g voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,