VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

 

Wat met de laatste Congoboot 'Charlesville' ???

 

.................

 

Aan wie werd de Congoboot in 2012 aangeboden ???

laatst bijgewerkt:
30.03.2013, 12:21

 

 

In het VRT joernaal van 4 januari j.l. verklaarde de havenkapitein van Rostock dat de Congoboot Charlesville / Georg Büchner gratis aan de stad Antwerpen aangeboden was. In de uitzending werd verschillende keren herhaald dat de stad Rostock de boot verschillende keren aan Antwerpen en aan België aangeboden werd. Hetzelfde verhaal vertelde hij eveneens herhaaldelijk in de lokale pers en tv, en het werd overgenomen door de Vlaamse en Belgische pers.

Door VVIA werd deze bewering via alle contacten onderzocht, doch door alle diensten en betrokkenen in Antwerpen werd steeds formeel ontkend ook maar enig aanbod te hebben ontvangen. Ook alle andere gecontacteerde overheden en diensten verklaarden formeel nooit een aanbod te hebben gekregen.
Als gevolg van het niet-antwoorden van de stad Antwerpen en de Belgische (sic) overheden werd, aldus de havenkapitein, gesteld dat het schip enkel nog verkocht kon worden, waarbij de enige geïnteresserde een scheepssloper bleek.

Door VVIA werd begin januari echter ontdekt dat het schip wettelijk beschermd was als 'Denkmal' (monument), hetgeen door ons aan alle betrokkenen en aan de Vlaamse overheid meegedeeld werd. Dank zij tussenkomsten van Minister Bourgeois bij zijn ambtsgenoot van de deelstaatregering en bij het Denkmalamt van Mecklenburg-Vorpommern kon deze verkoop vernietigd worden en zijn - thans - alle slopingsplannen opgeborgen.
De Charlesville / Georg Büchner is beschermd en blijft beschermd, niet in het minst omdat het schip nog steeds zo goed als geheel in zijn oorspronkelijke waardevolle staat behouden was en is.

Maar het mysterie van het 'aanbod voor 1 euro' aan de Stad Antwerpen en aan België bleef bestaan.

Intussen werd in Rostock door een geëngageerde politica, Sybille Bachmann een onderzoek ingesteld naar de beweringen van de havenkapitein, en diende ze op 31 januari j.l. een formele vraag in bij de Bürgerschaft der Hansestadt Rostock. Op 11 februari werd door het bureau van de Oberbürgemeister op deze vraag geantwoord, een antwoord dat op 26 februari in Rostock publiek gemaakt werd.

Uit dit antwoord blijkt dat de Congoboot door de eigenaar van het schip, het Traditionsschiffsverein Rostock e.V. , in juni 2012 aan Watererfgoed Vlaanderen aangeboden werd, en dat er tot november van vorig jaar vruchteloze gesprekken met Prof. Van Hooydonck, voorzitter van deze vereniging, gevoerd werden : "Die „Georg Büchner“ ist im Besitz des Traditionsschiffvereins Rostock e.V.. Zwischen dem Traditionsschiffsverein Rostock e.V. und dem Verein Watererfroed Vlaanderen und Herrn Prof. Eric Van Hooydonk liefen vom Juni 2012 bis November 2012 Gespräche zum Kauf der „Georg Büchner“. Ein Angebot wurde seitens des Vereins Watererfroed Vlaanderen sowie auch durch Herrn Prof. Van Hooydonk an den Traditionsschiffsverein Rostock e.V. nicht abgegeben"
Van de in de loop van 2012 gevoerde gesprekken werd door Watererfgoed Vlaanderen bij ons weten nooit melding gemaakt of teruggekoppeld naar mogelijk te betrekken overheden, noch naar de andere organisaties die nadien in de bres sprongen.

Uit het antwoord blijkt eveneens dat er vanuit de Stad Rostock geen officiële contacten met Antwerpen waren in de zaak van de Congoboot, maar dat alle contacten met België in de loop van 2012 via Watererfgoed Vlaanderen liepen : "Es gab keine offiziellen Kontakte zwischen der Hansestadt Rostock und der Stadt Antwerpen bzw. der belgischen Regierung. Die Kontakte in Belgien liefen alle über Herrn Prof. Van Hooydonk"

Er was dus vanuit Rostock géén rechtstreeks contact met de Stad Antwerpen en vóór half januari evenmin met de Vlaamse Overheid.

Dit nieuws stond sedert einde februari reeds op verschillende Duitse internetfora en Facebookpagina's, waarbij 'die Belgen' als onbetrouwbare en weinig ernstige partners naar voor komen, en dit door tegenstanders gebruikt wordt om te pleiten tegen het behoud van de Charlesville/Georg Büchner.
Intussen ging ook de internet-krant
'Das is Rostock' uitgebreid in op deze problematiek. 
Omdat wij hier in Vlaanderen geen onnodige discussies tussen organisaties en personen wilden doen losbarsten en alle vormen van samenwerking wilden open houden, hebben wij dit bericht tot vandaag nog niet via onze webpagina's bekend gemaakt.
Intussen werd het nieuws ook in Vlaanderen via o.m. Facebook en een paar blogs publiek, zodat nu ook VVIA er dient op in te gaan.

We betreuren dat door slechte communicatie in Vlaanderen onnodige en laattijdige commotie ontstond. Door tijdige informatie en overleg tussen alle betrokkenen konden adequate oplossingen anders waarschijnlijk vroeger gevonden zijn. Ook werden er wonden geslagen in de verhoudingen met politiek en administratie in Antwerpen, die als gevolg van de persverklaringen en artikels, in Vlaanderen door pers, personen en organisaties, ten onrechte in een verkeerd daglicht gesteld werden.

Het gebeuren plaatst ook de inzet van erfgoedverenigingen en van een groot aantal vrijwilligers mogelijk in een pijnlijk daglicht, en kan o.i. niet alleen belangrijke schade toebrengen aan de stappen die gezet worden voor het behoud van de ms Charlesville, maar ook aan het maatschappelijk draagvlak voor varend erfgoed in Antwerpen en in Vlaanderen.

VVIA wil in elk geval verder op een positieve en opbouwende wijze - in overleg met de Vlaamse Overheid en met alle geïnteresseerde verenigingen - verder timmeren aan een adequate oplossing voor het behoud en de ontsluiting van de Congoboot 'Charlesville / Georg Büchner", in Rostock of in Vlaanderen. VVIA wil ook verder een bijdrage leveren aan de uitbouw van het maatschappelijk draagvlak van een project rond de m.s. Charlesville in Vlaanderen, en aan andere projecten die het behoud van ons varend, industrieel en technisch erfgoed tot doel hebben.

Wij hoopten dat overleg kon plaats vinden tussen alle betrokken actoren in Vlaanderen, via een open gesprek.
VVIA richtte daarom
op 26 februari een uitnodiging aan Watererfgoed Vlaanderen vzw, om met vertegenwoordigers van beide besturen aan tafel te gaan zitten. Door Watererfgoed vzw werd ons jammer genoeg meegedeeld hierop niet in te gaan.
Wij blijven echter hopen, en zijn ook bereid om met alle watererfgoedverenigingen samen aan tafel te gaan zitten om samen ijverig verder te timmeren aan de redding van en een toekomst voor de Charlesville / Georg Büchner.

 

Tenslotte voegen wij de officiële documenten uit Rostock eveneens in bijlage:


ga naar ons dossier met achtergronden en documentatie


Steun VVIA
WORD LID

  

 

 

 

 

naar de startpagina van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
(c) De Vlaamse vereniging voor Industriële Archeologie is het platform voor vrijwilligers en verenigingen die zich in Vlaanderen en Brussel inzetten voor het industrieel en technisch erfgoed.
Hier vindt U informatie over acties en intitaiteven tot behoud van industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.